Aduan tentang pengabaian kebajikan haiwan & perubatan penganiayaan terhadap haiwan.