Date: 13 November 2017

Media: Akta Kebajikan Haiwan 2015

Aduan tentang pengabaian kebajikan haiwan & perubatan penganiayaan terhadap haiwan.